Pick up Toyota

MODEL: Toyota
GODINA PROIZVODNJE: 2007
VODA: 180 litara
PJENILO: /
POSADA: 4+1
BROJ OSOVINA: 2
NADOGRANJA: /
OSTALA OPREMA:

visokotlačni modul 200 litara vode

Skip to content