Autocisterna MAN

MODEL: MAN
GODINA PROIZVODNJE: 2019
VODA: 8000 litara
PJENILO: /
POSADA: 1+2
BROJ OSOVINA: 2
NADOGRANJA: Rosenbauer
OSTALA OPREMA:

različite mlaznice, lopata, pijuk, sjekira, aparati za gašenje požara, užad, oprema za dobavu vode iz raličitih izvora, vatrogasna armatura, tlačne cijevi i dr.

Skip to content